Stretching av Quadratus Lumborum

Quadratus Lumborum eller annars fyrkantiga ländryggs muskeln är en vanlig orsak till smärta i nedre ryggen eftersom Q.L. förbinder bäckenet med ryggraden!

En ständigt spänd Quadratus Lumborum, kommer att uppleva minskad blodtillförsel, precis som alla andra muskler, och med tiden blir muskler och fascia sammanpressade och det leder slutligen till muskelkramp.