Stretching av nackens muskler

Scalene muskler – Levator scapula och övre delen av Trapezius.

Scalenus muskler lyfter 1-2 revben & böjer huvudet åt sidan. Om Scalenus muskulaturen blir spänd finns risk att den klämmer om ett nervknippe som träder ut till armen vilket kan ge pirrningar och domningar!

Levator Scapula lyfter upp skuldran & böjer huvudet åt sidan …bl.a.