Piriformis syndrom + Stretching av m. Piriformis

Piriformis är en muskel som sitter djupt inne i sätesmuskulaturen. Ischiasnerven, den stora nerven som går mellan ryggen och benet, passerar vanligtvis strax under piriformismuskeln och vid visa tillfälle igenompiriformismusklen .

Om piriformis är svullen kan det påverka ischiasnerven och ge smärtor. Piriformissyndrom ger vanligtvis smärtor djupt in i skinkan som även kan stråla ner i benet och upp mot ryggen.

Besvär från piriformis uppstår oftast hos vältränade personer med kort, kraftig och dåligt utstretchad muskulatur, men det förekommer även att de som inte idrottar drabbas av piriformissyndrom.

Tillståndet är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Bland idrottare är det särskilt vanligt att utövare inom styrke- och kroppsbyggnadsidrotter råkar ut för piriformissyndrom

SYMTOM:

Smärtan kan kännas i höften, svanskotan, sätet, ljumsken, låret och nedre delen av benet. Det vanligaste är värk i sittbenet som eventuellt strålar ned på baksidan av låret och i enstaka fall hela vägen ner i benet. Smärtan förvärras då piriformismuskeln används mycket, när man går och sitter på huk. Att sitta länge med böjda höfter, till exempel vid bilkörning, ökar smärtan. Andra, mer ovanliga symtom, är obehag vid toalettbesök, smärta i blygdläpparna hos kvinnor och i pungen hos män, smärta vid samlag hos kvinnor, smärta av att resa sig upp ur sängen och problem med att sitta. Idrottsutövare upplever det som att hamstringsmuskulaturen på baksidan av låret är för kort.

ORSAK:

Hos de flesta passerar ischiasnerven strax under piriformismuskeln, men hos cirka 20 % går delar av eller hela ischiasnerven genom muskeln. En sådan dragning av ischiasnerven ökar risken för att utveckla piriformissyndromet som då kallas primärt piriformissyndrom.

Bildresultat för piriformis syndrome

Sekundärt piriformissyndrom beror på en skada på piriformismuskeln som senare leder till ökat tryck på ischiasnerven. Skadan kan uppstå på olika sätt. I vissa fall handlar det om överbelastning vid upprepade aktiviteter som oftast uppstår efter till exempel långa promenader, löpning eller för hård styrketräning. Andra orsaker kan vara ett ihållande direkt tryck på muskulaturen som kan uppstå av att till exempel sitta på ett hårt underlag eller sitta med plånboken i bakfickan. Problemet kan också uppstå efter större skador, sådana som till exempel kan uppstå vid trafikolyckor eller fall. Det antas att det uppstår en kramp i muskeln till följd av irritationen/skadan. Denna mer eller mindre konstanta muskelsammandragning kan leda till tryck på nerven.

  • Piriformisyndrom uppstår när piriformismuskeln blivit irriterad och svullen.
  • Tillståndet ger smärta som kan kännas i höften, svanskotan, sätet och ljumsken. Eventuellt strålar smärtan ner på baksidan av låret och i enstaka fall hela vägen ner i benet.
  • I de fall hela eller delar av ischiasnerven passerar genom piriformis ökar risken för att drabbas av primärt piriformissyndrom. Sekundärt piriformissyndrom orsakas av skada eller överbelastning av piriformis som då svullnar och påverkar ischiasnerven.
  • Det kan vara svårt att vid diagnos skilja mellan piriformissyndrom och vanlig ischias eftersom det i båda fallen är ischiasnerven som är irriterad. Det som skiljer tillstånden åt är orsaken och var inklämningen är lokaliserad.
  • Den viktigaste åtgärden är att ”justera bäckenet”, Trigger punkt behandling , stretching av piriformismuskeln , vila och avlastning.
  • Inflammationsdämpande läkemedel kan också hjälpa liksom och olika injektioner. I undantagsfall kan det vara aktuellt med kirurgi.
  • Ju tidigare diagnosen ställs och korrekt behandling inleds är prognosen vanligtvis god.
Bildresultat för piriformis syndrome