Orthosomia!

Orthosomia (= rätt ställning av kroppen) och muskel obalanser 😊 (= orsaken till ont)!

Våra muskler är utformade för att fungera symmetriskt och balanserat.
I musklerna finns ömsesidiga relationer mellan…

A) Muskelns maximala kraft.

B) Graden av muskelns töjbarhet.

C) Muskelns spänning (ton).

  1. Problem börjar uppstå när en muskel med lågt maximal kraft har en hög grad av utvidgning och lågt spänning (ton) , vilket resulterar till att muskeln är mera uttöjd än normal.
  2. Problem kan också uppstå när en muskel med hög toppstyrka har en låg grad av sträckning och en hög spänning (ton) , vilken resulterar till en förkortning av muskeln.


De förkortade musklerna kan flytta leden från sin normala viloläget och begränsa rörligheten i leden.
Detta medför en funktionsstörning i leden, nedsättning av muskelns aktivitet, försämrar biomekaniken och det energiska tillståndet i muskeln och muskelstyrkan minskas gradvis.

Generellt … i varje sida av kroppen och  speciellt i ena sidan av leden finns muskler som  ”jobbar för”… (agonister)…och andra sidan av leden muskler som ”jobbar emot”…(antagonister) … för en korrekt rörelse eller hållning av leden!
Syftet är att hålla kroppen rakt och balanserad så att den ska fungera ordentligt utan skador och besvär!
Den balanserade styrka och rörlighet mellan agonist och antagonistmuskler anses vara mycket viktigt och nödvändigt för att det ska bli en korrekt och rätt rörelse i lederna utan att störa den normala positionen och relationerna mellan de (agonist och antagonist musklerna runt leden) !!!

Om samspelet mellan agonist och antagonist-musklerna störs … orsakas då en massa muskulära obalanser … som i praktik innebär att musklerna i ena sida är starkare eller svagare än den motsatta sidan.

VIKTIGT:                                                                                                              Muskulära obalans skapas p.g.a …dåligt kroppshållning/kroppsställning eller kroniska misstag av hur man använder kroppen för att t.ex. …sitta, ligga, lyfta, springa eller gå!

Muskulera obalans kan också skapas p.g.a otränad kropp eller övertränade del av kroppen som när vi tränar mer en muskelgrupp t.ex. bröstet än dess konkurrens kraftiga muskelgrupp baksida !!!                      Tänk själv hur många timmar du sitter eller står framför datorn och hur din kropps ställning är???   

Tänk hur du sitter på soffan från början och successivt börjar ”ligga” i din favorit position framför TV???                                                                            Tänk hur många gånger du bär en vikt (matkasse, väska, vikt… m.m) med ena armen och oftast på samma sida??? 
Alla dessa vardagliga positioner vi använder under dagen utsätter kroppen på en massa påfrestningar och sedan musklerna kommer att utbildas för att arbeta på denna fel modell !!!

Så vår orthosomia störs och musklerna kan inte uppfylla sin stödjande roll i lederna och kotorna. Lederna får hög belastning/tryck som i sin tur medför smärtor i ryggraden och ben, axlarna och armarna, nacken, och flera andra leder eller delar i kroppen!                                                                                    Om inte allt detta rättas till i tid då bildas muskel & seninflammationer! Samtidigt då sker felbelastningen av ryggraden som i sin tur kan leda till diskbuktningar eller diskbråck m.m!!!                                                            Alltså balansen mellan agonist och antagonist musklerna är A-O för en frisk kropp!!!

Figur 1 visar muskelobalans genom muskelförlängning.
Muskel B anpassades till en speciell stimulans med en lägre tendens.
Muskel A stimuleras inte och dess tendens förblir densamma.
Klämförhållandet förändrades och muskulär balans stördes.

Figur 2 visar en muskelobalans genom muskelförkortning.
Muskel A har anpassats till en speciell stimulans med högre tendens.
Muskeln B stimulerades inte, dess tendens förblev densamma. Så förhållandet mellan krympning har förändrats och muskelbalansen störs.

”Muskel obalans” är det störda förhållandet mellan agonist och antagonist musklerna! 
Det är därför i termen muskel obalans, bör åtminstone tre faktorer beaktas:

  1. Längden av musklerna.
  2. Irritationströskel av dessa muskler.
  3. Deras förändrade aktivering


I en allmän bekännelse
…så ett gram terapi i förebyggande syfte är lika med ett ton behandling!

För mer information, frågor eller behandling, vänligen ring:
Tel: 0704012284
Mail: Christoforosm@kiropraktorsolna.com