Ont i axelleden kan bero på slemsäcksinflammation

Slemsäcksinflammation = Bursit

Du har slemsäckar på många ställen i kroppen runt leder och senor. De är små vätskefyllda påsar som har till uppgift att skydda lederna och underlätta rörelserna. De kan bli irriterade om en led eller sena överbelastas, eller om slemsäcken utsätts för ett långvarigt tryck.

Slemsäcksinflammation kallas också för ”bursit” och är vanligast i axlar och armbågar, höften och knäna.

Du kan också få inflammationer i slemsäckarna om du har en reumatisk sjukdom.

Axelbursit är en mekanisk irritation av slemsäcken i axeln som leder till inflammation av slemsäcken med inklämning av rotatorcuffens muskler som i sin följd kan ge mycket smärta.

Att lyfta armen utåt eller att flytta armen till sidan kan vara det svåraste och mest smärtsamma.

Slemsäcksinflammation

Orsak: Detta besvär kan ha flera grundorsaker som … trånga anatomiska förhållanden i skulderleden, åldersrelaterade degenerativa förändringar, överansträngning och muskelsvaghet i rotatorcuffen, instabilitet i skuldrans ledkapsel eller direkttrauma mot skuldran.

Status: “Painful arc”, d.v.s. smärta och svaghet vid abduktion av armen vid cirka 60-120 grader (handflatan hålls nedåt vid abduktionsrörelsen, då smärtan kan minska eller försvinna om samma procedur görs med handflatan uppåt). Muskelsvaghet och eventuell atrofi i rotatorcuffens muskler. Palpationsömhet på axelns utsida, oftast lateralt under akromion och frontalt över axeln. Ibland rörelseinskränkning, ff.a. vid rotation och abduktion. Knäppanden eller “krasningar” i axeln hos yngre kan tyda på instabil ledkapsel. AC- leden testas genom direktpalpation och genom abduktion av armen 160-180 grader.

Leden komprimeras då och ger smärta vid artros. Eventuell generell överrörlighet i leder (yngre individer) noteras genom att se om patienten passivt kan abducera tummen så mycket att den i stort sett ligger parallellt med underarmen.

Differentialdiagnos: Halsryggsbesvär, artros i humeroscapularleden eller i akromioklavikularleden, kalkaxel, frusen skuldra, bicepstendinit, cervikal rizopati, cervikobrakialgi, entesopati, myofasciellt smärtsyndrom och generell ledöverrörlighet mm.