Kroppens Posturala muskler

Kroppens posturala muskler (=P.M.) har med vår hållning att göra så att vi kan stå upprätt.

Posturala muskler jobbar mestadels statiskt och korrigerar hållningen genom små dynamiska kontraktioner!

Deras funktion är att hålla kroppen upprätt och motverka tyngdkraften!

.

Dem posturala muskler är:

– Nackrosetten

– Långa ryggmuskeln

(M.Erector Spinae)

– Kappmuskeln

( m. Trapezius )

– Höftböjarmuskeln

(M. Iliopsoas)

– Främre lårmuskeln

(M.Quadriceps Femoris)

– Djupa vadmuskeln

(M. Soleus)

Postural träning återställer:

•Den ursprungliga balans.

•Återskapar vår naturliga hållning

•Muskelbalans

•Kroppens hållande funktion

återställs.

https://youtu.be/bzpkgBtJp9o

När de posturala musklerna aktiveras kommer spänningar i övriga muskelgrupper att minska, vilket leder till minskad smärta och värk. Skillnaden kommer att märkas redan första veckan!

När kroppen sedan är balanserad och de posturala musklerna är aktiva tål kroppen mycket belastning och hård träning utan att dra på sig onödiga skador. Postural träning är därför lika bra för att minska skaderisken och öka prestationsförmågan som för att behandla kronisk smärta och värk.

Du kanske har tagit i för hårt, tränat fel, suttit mycket, det finns många anledningar.

Med en obalanserad kropp kommer de muskler som tar för mycket belastning till slut inte klara mer vilket resulterar

1) Skador

2) Smärta

3) Värk

Postural träning:

Postural träning är en mjuk form av träning som stärker kroppen inifrån. Fokuset är att hitta rätt muskler istället för att ta i hårt, det ska balansera ut de överansträngda musklerna.

Postural muskulatur används för upprätt stående och denna har normalt en högre tonus (spänningsgrad) än annan muskulatur för att klara uppgiften. Exempel på postural muskulatur är; vadmuskulatur (m. soleus), lårmuskulatur (m. quadriceps), lilla sätesmuskeln (m. gluteus medius), ryggsträckarna (m. erector spinae) och kappmuskeln (m. trapezius pars descendens). Dessa muskler sköts även via posturala reflexer under olika inre och yttre balansstörningar!