Hälsporre (Plantar fasciit)! ”Djävulen i skon”

(plantar = fot , fasci = sena, it = inflammation)

Så namnet syftar till att det skulle vara en inflammation i plantarfascian, bindväven som håller upp fotvalvet och förbinder hälbenet med tårna.

Besvären vid plantarfasciit anses komma ifrån överbelastning i plantarfascia-senan eller dess infästning mot hälbenet och eventuell “sporre”.

Plantarfasciit blir resultatet av lång tids felaktig belastning av de stora senytorna under fotsulan. Detta ger upphov till smärtan i hälen och fotvalvet.

Besvären kan uppkomma av långa gångsträckor eller mycket stående på hårt underlag och kan lindras genom att använda mjuka och fotriktiga skor med en stödjande sula för fotvalvet.

Stretching och träning av fotens muskler t.ex. genom att rulla med foten på en liten boll eller “krypa-fram” med tårna m.m kan rekommenderas och visas längst ner !

Orsak:

När fotvalvets muskler inte orkar hålla uppe fotvalvet av för stor belastning, så trycks naviculare nedåt och fastnar i nedsjunket läge.

Detta sker alltså när inte musklerna håller emot tillräckligt. När naviculare trycks nedåt, trycks samtidigt hälbenet bakåt och stortån trycks framåt. Foten plattas ut och plantarfascian dras ut i ett spänns läge. Fascian är inte elastisk, så det blir ett stort ”drag” i fascians ursprung. Detta gör att plantarfascian sträcks ut mer än normalt vilket skapar irritation i fascian.

Smärta uppkommer under hälen – man har fått hälsporre/plantar fasciit.

Problem i rygg- och bäckenleder kan också bidra med problem då nedsatt rörlighet eller ”roterad” bäckenet kan reta nerverna som sköter känsel och muskler i fötter och underben samt försämra cirkulationen där, vilket försvårar läkning.

Problem i bäckenet ger ofta en retning av ischiasnerven som då kroppen försöker avlasta genom att utåtrotera hela benet. Detta ökar tyngden på insidan av foten vilket gör att fotvalvet belastas hårdare och sjunker ner lättare.

Symptom:

Smärtan är skarp och sitter på insidan av foten.

Det gör ont när du står eller går.

Du klarar i princip inte av att springa eller hoppa.

De första stegen när du går upp på morgonen eller när du suttit stilla en längre tid gör riktigt ont. Ibland lättar smärtan när du gått en stund, men inte alltid.

 

Behandling:

Jag kontrollerar av hela ryggraden från nacken ner till bäckenleden för att återställa eventuella rörelseinskränkningar med hjälp av manipulation och mobilisering (dvs återställer till normal rörlighet i alla leder). De ställen som oftast är inblandade i Plantar fascit är övergången mellan bröstkorg och ländrygg (T10-L2) samt i SI-leden, dvs bäckenleden.

De röda pilarna visar SI-leden/bäckenleden.

Varför är dessa delar av ryggraden inblandade i hälsporre/plantar fasciit?

1. Övergången mellan bröstkorg och ländrygg (T10-L2) är inblandad därför att härifrån urspringer de nerver som reglerar benens cirkulation – problem här kan leda till att  signaler skickas ut om att kärlen ska dra ihop sig och därmed påverka cirkulationen i ben och fötter negativt.

2. SI-leden (S1-S2) är inblandad därför att härifrån urspringer de nerver som reglerar känsel och motorik i detta område av foten.        

 3. Sedan behövs även återställas naviculares position i foten genom manipulation och mobilisering. Samt återställa hälbenets och stortåns position. (behandlingen sker i motsatt riktning av de röda pilarnas på bilden nedanför) Så alla leder lokalt i foten återfår normal rörlighet.

Tips om träning & stretching av plantar fascia:

Video 1

https://youtu.be/7LD0ca-gDOA

Video 2

https://youtu.be/CO8rwGb9-18

Video 3

https://youtu.be/Z5qveD9yO24

Video 4

https://youtu.be/TJ1ef3N_7_A