Golfarmbåge (Medial Epikondylit)

Golfarmbåge är samma skada som tennisarmbåge fast på insidan av armbågen.

Vid akut överansträngning uppstår först (=primärt) en inflammation, som varar 1–3 dagar, över den inre delen av överarmsbenet i det gemensamma senfästet för handledens och fingrarnas böjmuskler. Orsaken är framför allt upprepad belastning av handleden med handleden i böjt läge, som i golfspel, därav namnet.

Symptom :

Det ömmar vid tryck över det gemensamma muskelfästet på insidan av armbågen. Smärtan strålar i regel ner längs med underarmens insida, ner mot handleden. Det är viktigt att skilja golfarmbåge från inklämning av ulnarisnerven i armbågen

och från bristning av inre sidoledbandet som är vanligt hos kastare och leder oftast till lång rehabilitering .

Vid inklämning av ulnarisnerven uppstår dock så kallade neurologiska bortfallssymptom, till exempel pirrningar, stickningar och nedsatt känsel längs med nervens utbredning på utsidan (lillfingersidan) av underarm, hand och fingrar.

Specifikt test vid golfarmbåge är när undersökaren sträcker handleden och den skadade håller emot. Detta test utlöser smärta från armbågen, som strålar ner längs med insidan av underarmen. Kraftlöshet följer i regel.

Viktigt att veta!

Oftast kan felaktighet i axlar, nacke eller rygg kan leda till ersättningsskador i arm och armbågar och justeringar av dessa kan vara tillräckligt för att åtgärda ont i armbågen för vissa. Det är också viktigt att öka blodcirkulationen till armbågen och musklerna runt om !