Diskbråck

Mellan 2 ryggkotor finns en disk. Den fungerar både som en led och som en ”stötdämpare” i ryggraden. Disken består av en inre kärna som är relativt mjuk och ett yttre fastare hölje. Redan i 20-års-åldern börjar disken åldras. Det kan då uppstå sprickor i det yttre höljet. Ibland medför detta att den inre mjukare kärnsubstansen kan tryckas ut genom sprickorna (diskbråck) och påverka nerverna i ryggkanalen.

Bråcket kan trycka på en nerv och då orsaka smärta i det område (oftast i benet) som nerven försörjer. Det är vanligt med diskbråck som inte ger några symtom, 20-30% av alla ryggfriska har diskbråck som kan ses på magnetkameraundersökning.

SYMPTOM :
Besvären börjar ofta med smärta i ländryggen som efter timmar, dagar eller veckor klingar av och övergår till smärta i benen. Smärtan strålar oftast ut längs med baksidan eller utsidan av benet ända ner till tårna. Detta är ischiasnervens utbredningsområde varför det i dagligt tal sägs att man har ”ischias”.

.

Förutom smärta kan man få svaghet och/eller känselstörningar i benet. Besvären ökar ofta vid sittande samt vid hosta och nysningar. Ofta är en specifik nervrot påverkad och man kan genom att undersöka utbredningen av smärta och eventuell svaghet i benet få information om var i ryggen diskbråcket sitter.Med vanlig klinisk undersökning kan man med ganska stor säkerhet misstänka att det finns ett diskbråck.

Före en operation måste man dock alltid säkerställa diagnosen. På vanlig röntgen kan man bara se skelettet och därför behövs specialundersökningar, oftast magnetkamera (MR).

ORSAK :
Diskbråck kan man få i alla åldrar men vanligast är det i 40-årsåldern. Faktorer som spelar stor roll är ålder , dålig ergonomi och positionen av kroppen vid flera tillfälle , övervikt som i sin tur förändrar totalt din rörelse och belastning av kroppen ( leder – ligament samt musklerna ) och ett visst ärftligt inslag.

Tungt arbete verkar inte i sig ge diskbråck. Diskbråck uppstår sällan vid olyckor, men en redan sjuk disk kan försämras vid olika påfrestningar. Rökning påverkar åldrandeprocessen i ryggen negativt med bl.a. ökad risk för diskbråck som följd.

Diskbråck i nacken:

 • Smärta i nacken, som löper vidare ner i armar och ut i fingrarna.
 • Smärta i axlar
 • Domningar och/eller stickningar i armar och händer

Känner du domningar eller svaghet i armarna bör du uppsöka vård.

Diskbråck i ländryggen

 • Smärta i nedre delen av ryggen
 • Smärta som strålar ner i benen
 • Domningar i benen
 • Svårt att kontrollera benens och fötternas rörelser
 • Sämre känsel i ben och fötter
 • ”Tunga” ben
 • Du har svårt att stå på tå eller hälar

I de flesta fall går värk och andra symptom över av sig självt inom några veckor. Men om du känner av något eller några av följande symptom bör du omedelbart söka vård:

 • Om du är yngre än 18 och har svår värk
 • Om du känner av domningar runt ändtarm och könsorgan
 • Om du inte märker att du är kissnödig, eller inte klarar av att kontrollera urin och avföring
 • Om det sticker och känns avdomnat i ben och fötter
 • Om du inte har någon kraft i benen
 • Om du har svårt att hålla balansen
 • Akuta smärtor i samband med olycka

Diskbråck kan orsaka ischias

Det händer relativt ofta att problemet inte stannar vid ett diskbråck i ländryggen. Om disken har brustit kan vätska läcka ut och orsaka tryck och/eller inflammation på ischiasnervens rötter. Ischiasnerven är kroppens största nerv och löper från ryggslutet och hela vägen ner till tårna.