Orthosomia!

Orthosomia (= rätt ställning av kroppen) och muskel obalanser 😊 (= orsaken till ont)! Våra muskler är utformade för att fungera symmetriskt och balanserat.I musklerna finns ömsesidiga relationer mellan… A) …

Framåtlutande axlar!

Framåtroterade axlar är någonting som många lider av! Orsaken kan vara bl.a … •Stillasittande jobb •Kontorsjobb… framför en data •Mobiltelefoner •Stress •Överbelastning (bära tyngd) •Dålig träning … m.m Det är …