Στένωση σπονδυλικού σωλήνα

Στένωση σπονδυλικού σωλήνα εννοούμε την μείωση της χωρητικότητας του νωτιαίου σωλήνα και κατά συνέπεια του χώρου που είναι διαθέσιμος για τις νωτιαίες ρίζες.

Η σπονδυλική στένωση συναντάται συχνότερα στην οσφυϊκή μοίρα, στην αυχενική και σπανιότερα στη θωρακική μοίρα της Σ.Σ.

Τα αίτια είναι συνήθως εκφυλιστικά και πιο συγκεκριμένα οφείλονται:

Α) Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

(…ρωγμή στον εξωτερικό δακτύλιο και στην έξοδο υλικού από το εσωτερικό με αποτέλεσμα την πίεση του νωτιαίου μυελού ή/και τα νεύρα).

Β) Ανάπτυξη οστεόφυτων.

(…εκφυλιστικές ή οστεοαρθρικές αλλοιώσεις που προκαλούν την δημιουργία οστεόφυτων προς το κανάλι. Επίσης η νόσος των οστών (Paget) που μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη οστού στην Σ.Σ).

Γ) Υπερτροφία συνδέσμων

(…οι σύνδεσμοι που συγκρατούν τους σπόνδυλους μπορεί λόγω ηλικίας να σκληρύνουν ή και να παχύνουν. Έτσι, αυτοί οι υπερτροφικοί σύνδεσμοι μπορεί να προβάλλουν μέσα στο κανάλι πιέζοντας των νωτιαίο ή/και τα νεύρα).

Δ) Εάν συνυπάρχει και εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση τότε αυτή με τη σειρά της συμβάλλει σε περαιτέρω στένωση του σπονδυλικού σωλήνα.

Ε) Τραύμα της σπονδυλικής στήλης

Ζ) Όγκοι κ.α

Τοπογραφικά, η στένωση της οσφυϊκής μοίρας διακρίνεται σε κεντρική (συχνότερη) και πλάγια.

Η τελευταία χωρίζεται με τη σειρά της σε στένωση πλάγιου κολπώματος, στένωση τρήματος και έξω πλάγια.

Το πιο συνηθισμένο επίπεδο κεντρικής στένωσης στην οσφυϊκή μοίρα είναι μεταξύ 4ου και 5ου οσφυϊκού σπονδύλου (Ο4-Ο5) και κατόπιν Ο3-Ο4.

Στην αυχενική μοίρα η στένωση διακρίνεται σε κεντρική και σε στένωση νωτιαίου τρήματος ενώ στη θωρακική μοίρα απαντάται μόνο κεντρική (σπάνια).

Στην κλινική εικόνα ασθενών :

Σε κεντρική στένωση συναντάμε νευρογενή διαλείπουσα χωλότητα (πόνο και κούραση στα κάτω άκρο) με ή χωρίς οσφυαλγία. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα συμπτώματα ελαττώνονται ή απαλύνονται με πρόσθια κάμψη της σπονδυλικής στήλης.

Αυτό συμβαίνει διότι κατά την κάμψη αυξάνεται η χωρητικότητα του σπονδυλικού σωλήνα.

Έτσι, ασθενείς με κεντρική στένωση οσφυϊκής μοίρας «κουράζονται» σύντομα μετά από ”ευθυτενή” περπάτημα ή σε κατηφόρα (εκτείνει το κορμί) αλλά αντιθέτως μπορούν με ευκολία να κάνουν ποδήλατο ή αναφέρουν πως τους ανακουφίζει το να γέρνουν το σώμα προς τα εμπρός μειώνοντας την λόρδωση στην οσφυϊκή μοίρα της Σ.Σ

Εάν υπάρχει και πλάγια στένωση με συμπίεση νωτιαίας ρίζας τότε μπορεί να παρουσιαστεί και ισχιαλγία.

Συμπτώματα :

Προσοχή :

Το εγκάρσιο εμβαδόν του σπονδυλικού σωλήνα, … μικρότερο των 75 mm2 είναι παθογνωμικό της στένωσης στην οσφυϊκή μοίρα.

Θεραπεία:

Η θεραπεία χωρίζεται σε συντηρητική και εγχειρητική.

Συντηρητικά μπορούμε να επέμβουμε με Χειροπρακτική ανάταξη και επαναφορά της κίνησης στις παρακείμενες αρθρώσεις , με φυσιοθεραπεία (π.χ με Λέιζερ για μείωση η εξάλειψη της κήλης, αναλγητικά και ταυτόχρονα σε αλλαγή του τρόπου ζωής του ασθενή.

Σε περίπτωση ισχιαλγίας, παραχωρούνται και αναλγητικά που βοηθούν τον νευροπαθητικό πόνο με θετικά αποτελέσματα.

Επισκληρίδιες ενέσεις στεροειδών χρησιμοποιούνται συχνά για θεραπευτικούς αλλά και διαφοροδιαγνωστικούς λόγους.

Στη διάγνωση της σπονδυλικής στένωσης συμβάλλει το ιστορικό, η ενδελεχής κλινική εξέταση, καθώς και η μαγνητική τομογραφία.

Στις περιπτώσεις που η τελευταία εξέταση δεν είναι δυνατή (π.χ βηματοδότης παλαιού τύπου) τότε μπορεί να αντικατασταθεί με σχεδόν εξίσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα από αξονική μυελογραφία.

Η σπονδυλική στένωση αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Τα συμπτώματα οφείλονται σε ελάττωση του διαθέσιμου για τις νευρικές δομές χώρου. Η συντηρητική αγωγή βοηθά αποτελεσματικά σε αρκετές περιπτώσεις. Όταν όμως τα συμπτώματα δεν απαλύνονται πια εύκολα τότε έρχεται η χειρουργική αποσυμπίεση να συμβάλει με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Χειρουργική επέμβαση :

Όταν τα συντηρητικά μέσα πάψουν να βοηθούν τότε η χειρουργική επέμβαση είμαι αναγκαία.

Ο χρυσός κανόνας στη σπονδυλική στένωση είναι η ανοιχτή οπίσθια αποσυμπιεστική πεταλεκτομή, με ή χωρίς σπονδυλοδεσία.

Dc Chiropraktor

Christopher Mouratidis