Παράγοντες κινδύνου επιβάρυνσης μεσοσπονδύλιου δίσκου!

Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων (80%) που πάσχουν από κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου, θεραπεύονται συνήθως με συντηρητική αγωγή παρά με χειρουργική.

Η αξιολόγηση του ασθενή πρέπει να γίνετε το συντομότερο δυνατό ούτως ώστε να επέμβουμε καί να αποκαταστήσουμε Χειροπρακτικά ή να θεραπεύσουμε το τυχόν πρόβλημα του ασθενή πριν αυτό γίνει χρόνιο.

Ένα γραμμάριο πρόληψης ισούται με ένα τόνο θεραπείας!

Πέρα από αυτό, υπάρχουν όμως και βασικοί παράγοντες κινδύνου που εμείς πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην επιβαρύνουμε την σπονδυλική στήλη του σώματος μας.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:

1. Λάθος καθημερινή κινησιολογία

2. Λάθος εργονομία γενικά

3. Αγύμναστο ή απαίδευτο σώμα

4. Ηλικία

5. Αυξημένο βάρος / Υπέρβαροι

1) Λάθος εργονομία /κινησιολογία:

Η λανθασμένη άρση βάρους αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης κήλης του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Η λάθος κίνηση του σώματος για την ανύψωση ενός βάρους από χαμηλά π.χ το έδαφος, … δημιουργεί συνθήκες μεγάλων πιέσεων στην σπονδυλική στήλη.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στον μεσοσπονδύλιο δίσκο και στην συνέχεια να δημιουργηθεί δισκοπάθεια, δισκοπροβολή ή δισκοκήλη!

Ακόμη και όταν η ανύψωση του βάρους γίνεται ενώ το βάρος βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από το σώμα, τότε δημιουργούνται προϋποθέσεις τραυματισμού του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

2) Αυξημένο βάρος / Υπέρβαροι :

Το αυξημένο σωματικό βάρος αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα διότι η σπονδυλική στήλη αναγκάζεται να σηκώνει βάρος που ξεπερνά κατά πολύ τις μηχανικές αντοχές του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Αν προσθέσουμε στο αυξημένο βάρος και την λάθος εργονομία ή κινησιολογία τότε αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες τραυματισμού του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

3) Ηλικία :

Καθώς το άτομο μεγαλώνει σε ηλικία, ακριβώς το ίδιο επίσης συμβαίνει και με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους.

Η αφυδάτωση που επέρχεται στον πυρήνα του δίσκου με το πέρας του χρόνου, έχει ως συνέπεια την εκφύλιση του δίσκου και τον κάνει πιο επιρρεπή στο να υποστεί ρήξη και να προκληθεί δισκοκήλη.

4) Αγύμναστο / Απαίδευτο άτομο:

Η μειωμένη σωματική δραστηριότητα και η έλλειψη σωματικής άσκησης δημιουργούν ένα μυϊκό σύστημα αδύναμο πέριξ την σπονδυλικής στήλης (κοιλιακοί και ραχιαίοι μύες).

Το ζεύγος των μυϊκών ομάδων αυτών αποτελεί ουσιαστικά την φυσική ζώνη προστασίας της σπονδυλικής στήλης.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά επαγγέλματα ή συνήθειες (καφετέρια, τηλεόραση κ.α) επιβάλλουν πολλές ώρες καθιστικής θέσης με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση της μέσης.

Η καθιστική θέση επιβαρύνει τη οσφυική μοίρα περισσότερο από κάθε άλλη στάση του σώματος.

Dc Chiropraktor

Christopher Mouratidis