Ορθοσωματική!!!

Ορθοσωματική (=σωστή στάση) καί Μυϊκές ανισορροπίες 😊 (=η αιτία τού κακού)!

Οι μύες μας είναι σχεδιασμένοι ώστε να λειτουργούν συμμετρικά καί ισορροπημένα.
Στους μύες υπάρχουν αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ
Α)…της μέγιστης δύναμης
Β)…του βαθμού διατατικότητας και….
Γ)… του μυϊκού τόνου.

Όσο δεν συμπεριφέρεσαι σωστά
ή με αγάπη το σώμα σου τότε τα προβλήματα θα αυξάνονται!
Kiropraktorsolna.com

Συνεπώς, ένας μυς με χαμηλή μέγιστη δύναμη έχει υψηλό βαθμό διατατικότητας και χαμηλό τόνο, με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται.
Αντίθετα ένας μυς με υψηλή μέγιστη δύναμη έχει χαμηλό βαθμό διατατικότητας και υψηλό τόνο, με αποτέλεσμα να βραχύνεται.
Ο βραχυμένος μυς μπορεί να κινήσει την άρθρωση από την κανονική θέση ηρεμίας όταν είναι αδρανής και να περιορίσει το εύρος κίνησης.
Προκαλείται έτσι μια λειτουργική ανικανότητα, χειροτερεύει η βιομηχανική και ενεργειακή κατάσταση του μυ και βαθμιαία μειώνεται η μυϊκή δύναμη.

Γενικά … σε κάθε πλευρά του σώματος αλλά καί ειδικά … σε κάθε άρθρωση υπάρχουν μύες πού αγωνίζονται (ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ) σε σχέση με τους συμμετρικά αντίθετους τους πού ανταγωνίζονται (ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ) γιά την σωστή καί κατάλληλη στάση ή κίνηση των αρθρώσεων !
Σκοπός είναι να διατηρούν το κορμί ευθύγραμμο καί ισορροπημένο ούτως ώστε να λειτουργεί σωστά χωρίς τραυματισμούς καί κακώσεις!
Η ισορροπία δύναμης και κινητικότητας μεταξύ των αγωνιστών και των ανταγωνιστών μυών θεωρείται πολύ σημαντική και αναγκαία για να γίνει σωστά η κίνηση σε μια ή και περισσότερες αρθρώσεις….(χωρίς να διαταραχθεί η φυσιολογική θέση των σχέσεων των στροφικών δυνάμεων των ανταγωνιστών μυών που περιβάλουν την άρθρωση.)!!!

Οι σχέσεις αυτές συνήθως διαταράσονται είτε υπέρ των ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ καί άλλοτε υπέρ των ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ μυών, πού στην συνέχεια προκαλούνται μυϊκές ανισορροπίες … πού πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι μύες της μίας πλευράς είναι πιό δυνατοί από τους σύμμετρα αντίθετους της άλλης πλευράς .
Οι μυϊκές ανισορροποίες δημιουργούνται λόγο κακών στάσεων του σώματος ή χρόνιων λανθασμένων κινήσεων
καί άλλες φορές λόγο λάθους εκγύμνασης τους σώματος ή καί καθόλου εξασκήσεως αυτού :
Π.χ …όταν γυμνάζουμε περισσότερο μία μυική ομάδα (Στήθος) από την ανταγωνιστική της (Πλάτη)!!!

Τώρα σκεφτείτε πόσες ώρες κάθεστε μπροστά στον υπολογιστή σας ή ”πάνω” από ένα κινητό.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ”αγαπημένη” σας θέση στον καναπέ κοιτώντας προς μία κατεύθυνση (ΤV) ξαπλωμένοι επί πολλές ώρες!
Όλες αυτές η καθημερινές στάσεις καί θέσεις που χρησιμοποιούμε ”περισσότερο” τοποθετούν την Σπονδυλική Στήλη μας εκτός της φυσιολογικής ευθυγράμμισης καί τότε οί μύες θα εκπαιδευτούν να λειτουργούν με βάση αυτό το λανθασμένο πρότυπο!!!

Έτσι η ορθοσωμία μας διαταράσσεται καί οι μύες αδυνατούν να ανταποκριθούν στον στηρικτικό τους ρόλο με αποτέλεσμα οι σπόνδυλοι καί οι αρθρώσεις να δέχονται υπέρμετρες πιέσεις πού συνοδεύονται από πόνους στην μέση, στούς ώμους, στον αυχένα κ.α ..σημεία του σώματος!

Στις περισσότερες περιπτώσεις όλα αυτά συνοδεύονται από διάφορες παθήσεις όπως οσφυαλγία , ισχιαλγία, αυχενικό σύνδρομο κ.α …καί πού αν δεν τα θεραπεύσουμε στην ώρα τους το πιό πιθανό είναι να εκδηλώσουν τενοντίτιδες , τενοντοπάθειες , διάφορες άλλες φλεγμονές , δισκοπάθειες , δισκοπροβολή ή κήλη κ.α !!!

Άρα λοιπόν ….το κλειδί είναι η σωστή ισορροπία πού αποτελείτε από μια ίση έλξη αγωνιστών καί ανταγωνιστών μυών!
Αλλιώς σε περίπτωση μιας μυϊκής ανισορροπίας η σχέση διαταράσσεται καί μπορεί να προκαλέσει άμεση ενέργεια μοχλού στην ισορροπιστική διαδικασία και να επιδράσει στο βαθμό που να δημιουργηθούν συμπτώματα φθοράς στην άρθρωση.

Η εικόνα 1 δείχνει μυϊκή ανισορροπία μέσω επιμήκυνσης του μυός.

Ο μυς Β προσαρμόστηκε σε ειδικό ερεθισμό με χαμηλότερη τάση.
Ο μυς Α δεν διεγέρθηκε και η τάση του μένει η ίδια.
Η σχέση βράχυνσης μεταβλήθηκε και η μυϊκή ισορροπία διαταράχθηκε.

Στην εικόνα 2 φαίνεται μυϊκή ανισορροπία μέσα από τη μυϊκή βράχυνση.


Ο μυς Α προσαρμόστηκε σε ειδικό ερεθισμό με υψηλότερη τάση.
Ο μυς Β δεν διεγέρθηκε, η τάση του παρέμεινε ίδια. Έτσι η σχέση βράχυνσης μεταβλήθηκε και η μυϊκή ισορροπία έχει διαταραχθεί.

«Μυϊκή ανισορροπία»
…θεωρείται η διαταραγμένη σχέση μεταξύ μυών οι οποίοι έχουν την τάση να αναπτύσσουν σφιγκτότητα και να βραχύνονται και μυών οι οποίοι έχουν την τάση για χαλάρωση -αδυναμία.
Γι’ αυτό με τον όρο μυϊκή ανισορροπία, τουλάχιστον τρεις παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψιν, όπως το μήκος των μυών, το κατώφλι ερεθισμού των συγκεκριμένων μυών και η αλλαγμένη ενεργοποίησή τους.

«Μυϊκή ισορροπία» είναι η δύναμη, η ισχύς, ή αντοχή ενός μυ ή μιας μυϊκής ομάδας σχετικά με κάποιον άλλο μυ ή μυϊκή ομάδα!
Συχνότερα συγκρίνονται οι αγωνιστές και ανταγωνιστές της άρθρωσης (π.χ. ενέργεια δικέφαλου – τρικέφαλου), αν και επίσης μπορούν να γίνουν ετερόπλευρες συγκρίσεις (π.χ. δεξιού με αριστερό δικέφαλο) και συγκρίσεις του άνω με το κάτω μέρος του σώματος (π.χ. πιέσεις πάγκου με καθίσματα).

Κατά μία γενική ομολογία το προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν
…οπότε ένα γραμμάριο πρόληψης ισούται με ένα τόνο θεραπείας!

Γιά περισσότερες πληροφορείες , απορίες ή τυχόν θεραπείες καλέστε στο :
Tel: 0704012284
Mail: Christoforosm62@hotmail.com
Leg. Kiropraktor
Christopher Mouratidis