Λειτουργική ανισοσκελία

Η λειτουργική ανισοσκελία προκύπτει λόγω αυξημένης σύσπασης (υπερτονίας) ή μειωμένης σύσπασης (αδυναμίας) των μυών του κάτω άκρου, της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης όπως και από δυσκαμψία στων αρθρώσεων της λεκάνης, της σπονδυλικής στήλης και των κάτω άκρων. Συχνότερες αιτίες είναι ο πρηνισμός ή ο υπτιασμός του ενός ποδιού σε σχέση με το άλλο, η δυσκολία στην απαγωγή και η προσαγωγή του ενός κάτω άκρου κατά την άρθρωση του ισχίου λόγω αυξημένης σύσπασης (υπερτονίας) των μυών η δημιουργίας συγκάψεων, η υπερέκταση του γόνατος λόγω αδυναμίας του τετρακέφαλου μηριαίου μυ και η σκολίωση της οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης.

Συμπτώματα και επιπλοκές

Η ανισοσκελία προκαλεί σημαντικές αλλαγές στην βιο-μηχανική των αρθρώσεων των κάτω άκρων και των φορτίων που ασκούνται σε αυτές ενώ κινητοποιούνται και αντιρροπιστικές αλλαγές. Τα συμπτώματα και οι αλλοιώσεις σχετίζονται με το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας και εμφανίζονται νωρίτερα και εντονότερα στα άτομα που αθλούνται.
Η ανισοσκελία προκαλεί μετατόπιση του κέντρου βάρους του σώματος στο κάτω άκρο με το μικρότερο μήκος. Οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί που κινητοποιούνται για την διατήρηση της στάσης και βάδισης περιλαμβάνουν την σπονδυλική στήλη, την λεκάνη και τα κάτω άκρα. Οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί τείνουν, όπως δηλώνει και το όνομα τους, να αντισταθμίζουν τις αλλαγές στην κατανομή των φορτίων που προκαλούνται από την ανισοσκελία.

Οι συχνότεροι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν της στροφή και κλίση της λεκάνης προς την πλευρά του βραχύτερου κάτω άκρου, την ανάπτυξη σκολίωσης με την κυρτότητα της σπονδυλικής στήλης να εντοπίζεται στην πλευρά του βραχύτερου κάτω άκρου, την κάμψη της άρθρωσης του γόνατος στο μακρύτερο κάτω άκρο, το ανάκυρτο γόνατο στην πλευρά του βραχύτερου κάτω άκρου, την κάμψη της άρθρωσης του γόνατος στην πλευρά του μακρύτερου κάτω άκρου, τον έντονο πρηνισμό της υπαστραγαλικής άρθρωσης στην πλευρά του μακρύτερου κάτω άκρου, και την πελματιαία κάμψη και υπτιασμό του άκρου ποδός κατά την άρθρωση του αστραγάλου στην πλευρά του βραχύτερου κάτω άκρου. Το ανάκυρτο γόνυ είναι παραμόρφωση της άρθρωσης του γόνατος, στην οποία το γόνατο κάμπτεται προς τα πίσω και η μηροπερονιαία άρθρωση υπερεκτείνεται.

Το περισσότερο συχνό σύμπτωμα που συνδέεται με την ανισοσκελία είναι ο πόνος στην μέση. Όπως προαναφέρθηκε ο πόνος στην μέση (οσφυαλγία) μπορεί να προκληθεί και από μικρού βαθμού ανισοσκελία και το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει σήμερα στην διεθνή επιστημονική κοινότητα και σχετίζεται επίσης και με τις αθλητικές δραστηριότητες των ασθενών και είναι εντονότερος σε άτομα που αθλούνται ακόμα και με μικρότερο βαθμό ανισοσκελίας.

Λοιπά συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο στην λαγόνιο χώρα, πόνο λόγω αρθρίτιδας στο γόνατο, πόνο στον ψοϊτη μυ, πόνο στο ισχίο λόγω αρθρίτιδας του ισχίου, τενοντίτιδα του τένοντα της επιγονατίδας, πόνο στην επιγονατίδα και στον μηρό, πελματιαία απονευρωσίτιδα, πόνο στην κνήμη και μεταταρσαλγία. Τα παραπάνω συμπτώματα και οι αλλοιώσεις εντοπίζονται αρχικά στο μακρότερο κάτω άκρο στην ανατομική ανισοσκελία. Συμπτώματα και αλλοιώσεις στο βραχύτερο άκρο περιλαμβάνουν το σύνδρομο της λαγονοκμνημιαίας ταινίας που εκδηλώνεται με πόνο στην έξω επιφάνεια του γόνατος, φλεγμονή του ορογόνου θυλάκου των τροχαντήρων, πόνο στην ιερολαγόνιο άρθρωση, τενοντοπάθεια του αχίλλειου τένοντα και πόνο στη έξω επιφάνεια των άκρων ποδών λόγω υπεξαρθρήματος των σκαφοειδών οστών.

Στην λειτουργική ανισοσκελία τα συμπτώματα και οι αλλοιώσεις εντοπίζονται αρχικά συχνότερα στην περιοχή του βραχύτερου κάτω άκρου και περιλαμβάνουν την πελματιαία απονευρωσίτιδα, πόνο στο μηριαίο οστό και την επιγονατίδα, πόνο στην έσω επιφάνεια της κνήμης, σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας, πόνο της ομόπλευρης ιερολαγόνιας άρθρωσης, και οσφυαλγία και πόνο στην λαγόνια χώρα λόγω καταπόνησης των ψοϊτών μυών στην αντίθετη πλευρά.

Θεραπεία :
Χειροπρακτικές ανατάξεις καί επαναφορά / διορθώσεις της αρθριτικής κινητικής δυσλειτουργίας !
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύφεση του πόνου, την χαλάρωση των μυϊκών συσπάσεων καί την πιθανή απελευθέρωση τυχόν παγιδευμένων νεύρων !
Kiropraktorsolna.com